Què és un club de lectura 

Dinamització Clubs de LecturaÉs un grup de persones que llegeixen un mateix llibre i que, en un lloc i hora fixat, es reuneixen per donar el seu punt de vista i compartir la seva experiència.
Addicionalment, per part de la persona que coordina el club de lectura (o de qualsevol que ho desitgi), es comparteix informació sobre l’obra, el seu context, l’autor, l’estil que utilitza, les característiques dels personatges, la relació amb altres obres, etc.
També es poden proposar activitats addicionals per fer la lectura més atractiva, enriquir-la o generar debats d’opinió, com dinàmiques, anar a exposicions, visionar la versió cinematogràfica, buscar informació addicional relacionada, etc.
Tot això enriqueix l’experiència i el coneixement.
Normalment la lectura és individual i fora de l’espai del club. No obstant, en grups infantils de vegades es compagina amb la lectura en el grup.
La seva popularitat es deu al fet que s’uneix el plaer de llegir individualment amb el de compartir públicament el que s’ha experimentat en la seva lectura.