Les meves sessions de contes per a tots els públics

Pots escollir entre un ampli repertori de sessions.
Per facilitar la selecció estan dividides per rangs d’edat del públic al qual poden anar destinades.
Et convido a entrar a cada apartat per visualitzar:

Si desitges alguna sessió de temàtica concreta que no es troba entre les enumerades, si us plau fes la teva petició.

Fes la teva petició