Desenvolupament humà i Gestió d’emocions 

Recursos educatius. Gestió d'emocions

En un món cada vegada més tecnològic cal centrar l’atenció en l’individu. I com més aviat millor.
Es proposa el desenvolupament de les capacitats humanes ja des de la infància i la joventut. Per crear:

 • persones confiades perquè siguin fiables,
 • amb autoestima perquè es potenciïn les seves capacitats,
 • amb una bona gestió de les seves emocions, perquè els conflictes es resolguin aportant aprenentatge.

 

Destinataris:

Els tallers van destinats a nens/es i joves. Grups d’escoles d’infantil, primària i secundària; Instituts; AMPAS; Centres Culturals; Centres Cívics; Grups de particulars; Tallers per a famílies (infants, joves amb els seus pares, tutors o responsables al seu càrrec); etc.
Totes les dinàmiques s’adapten al grup d’edat i al què es desitgi treballar.

Recursos educatius.Taller Creativitat i emocions

Exemple de tallers que es poden realitzar:

 • Gestió de les emocions.
 • Millorar la comunicació.
 • Potenciar l’assertivitat.
 • Impulsar la creativitat.
 • Ajuda i cooperació.
 • Integració i acceptació. Prevenció del bullying.
 • Autenticitat i espontaneïtat.
 • Desenvolupar eines internes a través dels contes. Per treballar la gelosia, l’enveja, les pors, l’autonomia, les pèrdues, etc.
 • Risotallers o Tallers del Riure.